Siemens PLM Software – Solid Edge ST8 bejelentés hamarosan

SIEMENS PLM SOFTWARE – SOLID EDGE ST8
BEJELENTÉS HAMAROSAN

HÁROMSZOR NAGYOBB
HATÉKONYSÁG AZ EDGECAM
HULLÁMMINTÁVAL
A SIEMENS ÉS A MAGYAR
ENTERPRISE GROUP
KITERJESZTI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT
AZ ALPHACAM ÚJ
KONCEPCIÓJA STL FÁJLOK
MEGMUNKÁLÁSÁRA

AZ ENTERPRISE GROUP PLM ÜZLETÁGÁNAK INGYENES MAGAZINJA 2015/4. szám

TARTALOM

4

LÁTOGATÁS A SOLID EDGE
FEJLESZTŐINÉL

Az Enterprise PLM szakembere részt vett a Siemens PLM Software által szervezett képzésen, ahol a Solid Edge ST8 újdonságait ismerhette meg.

3

A SIEMENS ÉS A MAGYAR ENTERPRISE
GROUP KITERJESZTI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT

Az Enterprise Group és a Siemens PLM Software kiterjesztik együttműködésüket, így az Enterprise PLM portfóliója kibővül az NX™ szoftverrel.

6

AZ ALPHACAM KONCEPCIÓJA STL
FÁJLOK MEGMUNKÁLÁSÁRA

Az Alphacam, a fafeldolgozó ipar vezető szoftvermegoldása most új koncepciót vezetett be a műszaki STL fájlok megmunkálásához.

8

ISMERJE MEG A SZAKMAI
ÚJDONSÁGOKAT KÉNYELMESEN AZ
ENTERPRISE WEBKONFERENCIÁIN!

Webkonferenciáink a CAD, CAM, PLM rendszereink speciális területeit, illetve az ezeket kiegészítő megoldásokat mutatják be. Várjuk szeretettel!

9

ÚJ TANFOLYAMI REND A NYILVÁNOS
KONZULTÁCIÓKHOZ

Annak érdekében, hogy a felhasználók előre megtervezhessék képzéseiket, ügyféltámogatási rendszerünk továbbfejlesztésének keretében 2015-től új tanfolyami rendet vezetünk be.

10

HÁROMSZOR NAGYOBB HATÉKONYSÁG
AZ EDGECAMMEL

Az Edgecam úttörő megoldásával, a „Nagyoló esztergálás hullámmintával” háromszor jobbak a nagyoló esztergálás forgácsleválasztási mutatószámai.

12

EPLM NYÍLT NAPOK 2015

Az Enterprise Group PLM üzletága szakmai nyílt napokat szervez ügyfeleinek és minden érdeklődőnek.

12

DR. EPLM – KARBANTARTÁSI CSOMAGOK, FRISSÍTÉSEK

Solid Edge esetében az utolsó két verzióhoz jelennek meg frissítések, az Edgecam 2015 R1 szoftvercsomaghoz pedig megjelent a kettes számú javítócsomag.

13

ORSZÁGOS SOLID EDGE ÉS EDGECAM
VERSENY 2015

A nagy hagyományokkal rendelkező versenyre közel 50 nevezés érkezett; a döntőbe 25 Solid Edge és 8 Edgecam pályamunkát beküldő diák jutott be.

14

TUDÁSBÁZIS, ÖNKÉPZÉS

Solid Edge és Edgecam gyakorlati tanácsok a hatékony és tökéletes munkához.

Impresszum

PLM Hírmondó

Az Enterprise Group PLM üzletágának ingyenes magazinja

Kiadja:

Enterprise Communications Magyarország Kft.

Főszerkesztő:

Béke Gyula

Szerkesztés, tördelés, grafika:

Corpus Communications

A Siemens
és a magyar
Enterprise
Group
kiterjeszti
együttműködését
Az Enterprise Group, Magyarország egyik vezető ipari informatikai megoldásszállítója és a Siemens PLM Software, a PLM (product lifecycle management) szoftverek globális piacvezetője bejelentették, hogy kiterjesztik eddigi együttműködésüket, ami a jövőben lehetővé teszi, hogy az NX™ szoftver (a Siemens integrált megoldást nyújtó CAD/CAM/CAE tervezőrendszere) megoldásai révén a magyar ügyfelek felgyorsíthassák a legújabb PLM megoldások adaptálását.

„Örömmel jelenthetjük be, hogy az NX megoldások révén teljes körűvé vált együttműködésünk a Siemens PLM részlegével” – mondta el Orbán Előd, az Enterprise Group ügyvezető igazgatója. „Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években nagy sikerrel szolgáltuk ki jelenlegi ügyfeleinket. Az Enterprise Group a jövőben is arra törekszik, hogy kiemelkedő, innovatív megoldásokat nyújtson partnereinek, és a legkorszerűbb NX szoftver megoldásokkal új ügyfeleket is szerezzen.”

Az Enterprise Group PLM üz- letága komplex mérnöki meg- oldásokat és informatikai szolgáltatásokat kínál az ipar te- rületén működő vállalatoknak. A cég folyamatszervezési és integ- rációs szakértelme hatékonyan egészíti ki a Siemens PLM átfogó szoftverportfólióját, így kiemel- kedő hozzáadott értéket biztosít magyarországi ügyfeleinek.

Az Enterprise Group a teljes ter- mékéletciklus-menedzsment során komplex szolgáltatásokat nyújt a konzultációtól és a beve- zetéstől át a migráción, az instal- láláson keresztül az oktatásig. A teljes körű portfólió tartal- mazza a Teamcenter® szoftvert, a világszerte legszélesebb kör- ben használt PLM rendszert, a

Technomatix® szoftvert, a világ vezető digitális gyártási termék- családját, a Femap®-et, a vezető CAD-független általános célú végeselemes alkalmazását, vala- mint a Solid Edge-et, a széles kör- ben ismert költséghatékony és könnyen használható gépészeti tervezőrendszert.

A PLM a gyártói befektetések fon- tos területének számít, a Siemens PLM Software piacvezető port- fóliója pedig világszínvonalú ter- mékeket és szolgáltatásokat kí- nál. Az együttműködés mostani kiterjesztésével az NX™ szoftver, a Siemens integrált megoldást nyújtó CAD/CAM/CAE tervező- rendszere által egészül ki az Enterprise Group PLM portfóliója.

Látogatás a

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
Enterprise Group PLM üzletágának
szakembere idén is részt vett a
legmagasabb szintű, a Siemens PLM
Software által szervezett képzésen,
ahol a Solid Edge következő, ST8-as
verziójának újdonságait ismerhette meg.
A fejlesztőknél tett látogatás több okból
is fontos esemény, hisz amellett, hogy
egyedi fejlesztési és képzési anyagokat
kapnak az érdeklődők, lehetőség van
személyesen is találkozni az egyes
területek fejlesztési vezetőivel.

A Huntsville-ben (USA, AL) április 20-24. között megtartott oktatás számos újdonságot hozott, de a legfontosabb az új verzió adta lehetőségek megismerése volt. A négy és fél napos oktatás a kapcsolatépítés mellett a gyakorlatiasság jegyében telt. Egyelőre még nem szivároghatnak ki infor- mációk az új verzióról, de azt elmondhatjuk, hogy az ügy- felek számos hasznos funkciót fognak kapni.

Ahogy már említettük, fontos, hogy a fejlesztők közvetle- nül kapjanak információt a magyarországi Solid Edge fel- használók igényeiről, használati szokásairól. Az évenkénti látogatások alkalmával az EPLM szakemberei kidolgozott

Solid Edge

fejlesztési anyagokat adtak át a fejlesztőknek, amelyek kö- zül számtalan belekerült az új verziókba – ezt felismerve a Solid Edge fejlesztői (ennek egy hivatalos keretet adva) előre bekértek három fontos fejlesztési igényt. Természe- tesen az Enterprise PLM is elküldte a felhasználóknak is előrelépést jelentő igényeket egy 42 oldalas prezentáció formájában.

„A fejlesztőknél eltöltött egy hét megerősített abban, hogy jó úton járunk,
és felhasználóink bízhatnak bennünk: abban, hogy a legmagasabb szinten képviseljük őket. Ennek egyik ékes példája, hogy a bekért fejlesztési igények 2/3-át mi készítettük a visszajelzéseik alapján. A Solid Edge ST8 érkezésével ügyfeleink egy olyan verzióhoz jutnak hozzá, amely segíteni fog a napi terve- zési és dokumentációkészítési feladatok gyorsabb elvégzésében”
– fogalma-
zott Szűcs Imre, az Enterprise Group PLM üzletágának szakembere.

fejlesztőinél

A szervezeti változásokon keresztülmenő fejlesztőgárda ezeket örömmel fogadta, és azt méltatta, hogy milyen magas szintű szakmai munka folyik az Enterprise Group PLM üzletágánál és ügyfeleinél. A szakmai munkát a fejlesztőkkel közös vacsora egészítette ki, ahol kiderült, hogy 19 évvel ezelőtt azon a napon jelent meg a Solid Edge V1-es verziója, ami rendkívül különleges hangulatot adott az eseménynek.

A CAD fontos, de emellett az igényeknek megfelelően dinamikusan fejlődik a PDM területe is, így a Solid Edge SP is számos fejlesztésen ment keresztül, amelyek leginkább az adatok elérési és kezelési sebességét érintik.

A „Solid Edge ST8 – Tervezés határok nélkül” ingyenes, internetes webkonferencia-sorozatunkkal ismét az elsők között ismerheti meg a legfontosabb újdonságokat! További részleteket a PLM Hírmondó 8. oldalán talál.

Az Alphacam
új koncepciója
STL fájlok
megmunkálására
 

Az Alphacam, a fafeldolgozó ipar
vezető szoftvermegoldása most
új koncepciót vezetett
be a műszaki STL fájlok
megmunkálásához.

Hagyományosan a CAD programok – amelyek a fotore- alisztikus megjelenítésre fókuszálnak – gyakran adnak ki egyszerű alkatrészeket a gyártó üzemek számára, de összetettebb alkatrészekhez már nem rendelkeznek megfelelő képességekkel. Erre alapértelmezett kimenet- ként 3D-s STL-t használnak, illetve néhány más formátu- mot, mint például a Google SketchUp vagy az Autodesk Studio 3D.

Az Alphacam vezérigazgatója, Nick Spurett azonban el- mondta, hogy STL fájlok alapján nehéz a fát olyan minő- ségben megmunkálni, ahogy azt a legtöbb bútor vagy kiállítói stand igényli, mivel az csak durva, strukturálatlan háromszögelemekre bontott felületet tartalmaz.

„Ez a módszer nem tartalmazza a pontos részleteket azokról a valódi élekről, amelyeket normál esetben a CNC vezérléséhez használunk. Így, bár a gyártó cégek kapnak valamit, ami olyan, mint az alkatrész 3D-s modellje, az nem segíti őket a famegmunkáláshoz megfelelő program elkészítésében. Mindenki, aki valaha is próbált marni, fúrni vagy fűrészelni STL fájl alapján, tudja, hogy az milyen nehéz, és gyakran folyamodik a megmunkálandó alkatrész újramodellezéséhez.”

Az STL-Hans megoldással
csupán három percig tart az
alkatrész programozása, a
megmunkálás pedig további
három percet vesz igénybe.

A Licom Germany által kifejlesztett STL-Hans funkció ki- küszöböli ezt a problémát a pontos CNC program gyors generálásával STL fájlok alapján. Az eszköz vezérgörbékké konvertálja a háromszögeket 3-tól 5-tengelyes CNC prog- ramozáshoz, fúrás és fűrészelés támogatásával.


Egy nemzetközi kiállításistand-gyártó, a D4 Projekt a kö- zelmúltban például egy 3D-s burkolat alkatrészeinek meg- munkálásához használta a szoftvert, amelynek az volt a funkciója, hogy odavonzza az embereket a megrendelő standjára. A Pytha 3D CAD szoftverben megtervezett al- katrészt az Alphacam STL-Hans megoldással programoz- ták le, és a Felder csoport Format-4 HM 5-tengelyes szer- számgépével munkálták meg.

Miután a darabot különválasztották és beállították a meg- munkálási pozícióba, egyszerűen, egérkattintásokkal meg- adták a megmunkálási területet, és az STL adat átkonver- tálásra került marandó és fúrandó területekre, valamint fűrészelendő élekre.


A teljesen automatikus folyamattal nem volt szükség konstrukciós síkokra vagy kiegészítő számításokra a több- síkú 2.5-tengelyes műveletek létrehozásához. Amint a megmunkálási sík létrejött, a felhasználói Alphacam stílusok automatikusan létrehozzák a megfelelő szerszámpá- lyákat, beállítva a szerszámadatokat és megmunkáló ciklu- sokat a felismert élekhez, elkészítve a futtatásra kész NC programot.

Még a székéből sem kell felállnia, az Enterprise Group PLM Üzletága eljuttatja Önhöz a munkáját támogató újdonságokat!
Szeretne megismerni munkáját támogató szakmai újdonságokat, de nem tud elszabadulni munkahelyéről? Kíváncsi a legújabb fejlesztésekre, de túl drága az ideje ahhoz, hogy elutazzon egy konferenciára?

2015-ben minden hónapban tartunk olyan webkonferenciákat, amelyek a CAD, CAM, PLM rendszereink speciális területeit, illetve az ezeket kiegészítő megoldásokat mutatják be. Célunk, hogy olyan átfogó megoldást adjunk ügyfeleinknek, amelyek a mindennapi munkavégzést valóban támogatják, viszont ezekhez közvetlenül, a saját számítógépük előtt, ingyenesen hozzájussanak.

WEBKONFERENCIÁK 2015 MÁJUSÁBAN:

Május 20.
Május 26.
Május 28.
Június 02.

Tomoga Zoltán
Vanczák Péter
Tomoga Zoltán
Cséfalvy István

Edgecam 3+X tengelyes programozási alapok
Solid Edge & Keyshot
Radm-ax, a többtengelyes lézervágó CAD/CAM rendszer
Solid Edge – Intranetes portál fejlesztése a tervezési
és gyártási adatok kezelésére

Az alábbi linken megtekintheti aktuális eseményeinket, illetve regisztrálhat:
http://plm.enterprisegroup.hu/sites/store/webinars/default.aspx

Várjuk
szeretettel a
Webkonferen-
ciáinkra!

ST8 WEBKONFERENCIÁK

Május 19.
Május 20.
Május 21.

Szűcs Imre, Cséfalvay István
Szűcs Imre, Cséfalvay István
Szűcs Imre, Cséfalvay István

Solid Edge ST8 Bejelentés EPLM módra
Solid Edge ST8 Bejelentés EPLM módra
Solid Edge ST8 Bejelentés EPLM módra

regisztrációs link: https://plm.enterprisegroup.hu/sites/store/webinars/ST8.aspx

Új tanfolyami rend
a nyilvános konzultációkhoz
Megoldásaink hatékony bevezetéséhez és alkalmazásához elengedhetetlennek tartjuk a felhasználók képzését, beleértve az elinduláshoz javasolt alapszintű konzultációkat, továbbá a későbbi haladószintű vagy az új szoftververziók megjelenésekor javasolt frissítési szemináriumokat.

Annak érdekében, hogy a felhasználók előre megtervezhessék képzéseiket, ügyféltámogatási rendszerünk továbbfejlesztésének keretében 2015-től új tanfolyami rendet vezetünk be azon megoldásainkhoz, amelyekből rendszeresen kerülnek meghirdetésre nyilvános konzultációk cégünk budapesti oktatótermében.

Ennek keretében tanfolyamainkat állandó, ismétlődő időpontokban tartjuk a következő ütemezéssel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solid Edge alapismeretek konzultáció
Edgecam marás alapismeretek konzultáció
Solid Edge haladó ismeretek konzultáció
Edgecam marás haladó ismeretek konzultáció
Radan alapismeretek konzultáció
Alphacam alapismeretek konzultáció
Edgecam esztergálás alapismeretek konzultáció

Minden hónap 1. hetén hétfőtől szerdáig
Minden hónap 2. hetén hétfőtől szerdáig
Minden páros hónap 3. hetén hétfőtől szerdáig
Minden páratlan hónap 3. hetén hétfőtől szerdáig
Minden páros hónap 3. hetén csütörtöktől péntekig
Minden páratlan hónap 3. hetén csütörtöktől péntekig
Minden hónap 4. hetén hétfőtől keddig

Ezen konzultációk mellett – akár egyidejűleg is – egyedi, cégre szabott konzultációkra is van lehetőség mobil oktatótermünk segítségével budapesti székhelyünkön vagy akár a megrendelő telephelyén.

Továbbá a szoftverek új verziójának megjelenését követően frissítési konzultációkat is meghirdetünk. Így az Edgecam 2015 R1 verziójának megjelenéséhez kapcsolódóan februárban és márciusban minden hét csütörtöki és pénteki napján egy napos Edgecam 2015 R1 Workflow frissítési konzultációt tartunk. A konzultáció az Edgecam új és továbbfejlesztett funkciói mellett az új Workflow felületet és annak hatékony alkalmazásához javasolt programozási technikát mutatja be meglévő felhasználók számára.

A fentieknek megfelelően 2015 áprilisában a következő konzultációkat hirdetjük meg:

Május 18-20.
Május 21-22.
Május 26-27.
Június 01-03.

Edgecam marás haladó ismeretek konzultáció
Alphacam alapismeretek konzultáció
Edgecam esztergálás alapismeretek konzultáció*
Edgecam marás alapismeretek konzultáció

* állandó ütemezéstől eltérően!

Amennyiben érdeklődik valamelyik konzultáció iránt, kérjük, keresse meg kapcsolattartóját, vagy írjon a plm@eplm.hu e-mailcímre.

Tervezett Edgecam 2015 R1 Workflow
frissítési konzultációk:

Május 15., Május 22.

Háromszor nagyobb
hatékonyság
az Edgecam
hullámmintával

A nagyoló esztergálás forgácsleválasztási mutatószámai háromszor jobbak az Edgecam hullámmintával – ez az úttörő, „Nagyoló esztergálás hullámminta” háromszor gyorsabb anyageltávolítást biztosít, mint a hagyományos nagyolás, ha a Seco legújabb Duratomic® technológiájával alkalmazzuk.

A sikeres maró hullámminta technológiára alapozva az Edgecam 2015 R1 új esztergáló ciklust vezetett be a Na- gyoló esztergálást hullámmintával. A ciklus állandó szer- számterhelést biztosít, ezzel pedig jelentősen gyorsabb forgácsolási paramétereket tesz lehetővé, és a szerszám éltartamot is megnöveli. Hasonlóan más esztergálási uta- sításokhoz, a ciklus figyelembe veszi az előgyártmány alakját, kiküszöbölve ezzel a felesleges mozgásokat.


A Seco Toolsszal lefolytatott megmunkálási próba során, amelyben az Edgecam Hullámmintát a Seco Duratomic® lapkacsalád legújabb generációjával alkalmazták, a for- gácsleválasztás mértéke percenkénti 134,4 cm3-ről
448 cm3-re nőtt. „Ez több mint háromszor gyorsabb, ami je- lentős fejlesztés, mivel lehetővé teszi, hogy a gyártó cégek hatékonyabban tudják eltávolítani a felesleges anyagot az előgyártmányról a darabok készre munkálása során” – nyilatkozta az eredmények kapcsán az Edgecam stratégiai partnerkapcsolatainak menedzsere, Wesley Tonks.


A Duratomic® technológia növeli a forgácsoló szerszám szívósságát és kopásállóságát. Mike Fleming, a Seco értékesítési és marketing igazgatója hozzátette: „Ugyan mind a Duratomic®, mind a Hullámminta önállóan is megállja a helyét, tökéletessé egymás kiegészítésével válnak – ahogy azt a tesztek is bizonyítják”.

Teszt

Hagyományos technológia:

Forgácsolási sebesség,
Vc (m/min):
Fogásmélység, Ap (mm):
Előtolás, Fn (mm/ford.):
Forgácseltávolítás (cm3):

280
4
0,12
134,4

Hullámminta:

Forgácsolási sebesség,
Vc (m/min):
Fogásmélység, Ap (mm):
Előtolás, Fn (mm/ford.):
Forgácseltávolítás (cm3):

280
2
0,8
448,0

A próba 333%-os forgácseltávolítás- növekedést eredményezett 50%-kal kevesebb szerszámozással és 20%-os szerszáméltartam- növekedéssel.

A Seco együttműködik az Edgecam- mel, így roadshow-ikon és rendezvé- nyeiken bemutathatják, hogyan nyújt a Hullámminta és a Duratomic® na- gyobb termelékenységet, hatékony- ságot és megbízhatóságot.

EN8 ötvözetlen, közepes széntartalmú szénacél megmunkálásakor Mazak Integrex 200-III szerszámgépen, 2 mm fogásmélységgel, 0,8 mm/ford. előtolással és 280 m/perc forgácsolási sebességgel, először oda-vissza történő esztergálást, kétirányú esztergálást, majd Hullámmintát alkalmazva a következő eredménynek születtek:

Az eredményeket Wesley Tonks a következőképpen kommentálta:

„A Nagyolás hullámmintával technológia egy nagysebességű megmunkálási technika, ami állandó szerszámterhelést biztosít azáltal, hogy a szerszám anyagba merülési kapcsolószögét állandó értéken tartja. A szerszám egy lágy pályán mozog annak érdekében, hogy elkerülje az éles irányváltásokat, fenntartva a szerszámgép sebességét. Amellett, hogy csökkenti a ciklusidőt és növeli a forgácsleválasztás mértékét, a Hullámminta növeli a szerszám éltartamát a kisebb forgácsoló erőnek és a jobb forgácskezelésnek köszönhetően, valamint megnyújtja a szerszámgép karbantartási periódusát, mivel állandó szerszámterhelést biztosít, ami azt jelenti, hogy nincsenek terheléscsúcsok. Egyszerűen mélyebben, gyorsabban és lágyabban dolgozik”.

AZ ENTERPRISE PLM
SZAKMAI RENDEZVÉNYE

Jegyezze be a naptárába:
Helyszín:

2015. június 9-10.
1138 Budapest,
Váci út 117-119.

Az Enterprise Group PLM üzletága szakmai nyílt napokat szervez ügyfeleinek és minden érdeklődőnek. A cég budapesti irodájában két napon át, három helyszínen várjuk az érdeklődőket újdonságokkal, érdekességekkel, szakmai előadásokkal és konzultációkkal.

09:30 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:00

11:05 – 11:50

11:55 – 12:25

12:25 – 13:00

13:00 – 13:45

13:50 – 14:34

14:35 – 15:05

Érkezés, regisztráció

Megnyitó

„CNC programozás magasabb fordulaton” – Forgácsolási folyamatok egyszerűsítése Edgecam Stratégiakezelővel

„Tervezési folyamatok gyorsítása” – Solid Edge csoportmunka-köntösben

Tervezés határok nélkül EPLM módra” – Solid Edge ST8 újdonságok

EBÉDSZÜNET

Solid Edge szabványos alkatrészkatalógus bővítése, adatkonverziók

„Minden, ami lemez” – Egyszerűsített lemeztechnológiai folyamatok Radan-támogatással

Rendezvényzárás, kérdések-válaszok

Az előadásokkal egy időben kiscsoportos, illetve egyéni konzultációra is lehetőséget nyújtunk különtermeinkben mind Siemens, mind Vero témában. Megtudhatja többek között, hogy mitől lesz egy termék eladható, avagy hogyan készülnek a katalógusképek (Solid Edge&Keyshot), élőben tesztelheti a Solid Edge ST8 új funkcióit, valamint fény derül a fájlrendszerben való revíziókezelés rejtelmeire. Mindezen kívül további érdekes és hasznos témákkal is készülünk.

Várjuk Önt is szeretettel!

DR. EPLM:

karbantartási csomagok, frissítések

Ebben a rovatban az általunk forgalmazott és támogatott szoftverekhez megjelenő karbantartási csomagokat és frissítéseket gyűjtjük össze. Amennyiben régebbi verziókhoz

van szüksége karbantartási csomagokra, kérjük, keressen meg bennünket a következő elérhetőségek egyikén:
hotline: +36-1-471-2380/2; e-mail: plmsupport@eplm.hu!

Solid Edge:

Solid Edge esetében az utolsó két verzióhoz (jelen esetben ST6 és ST7) jelennek meg frissítések – elég a legutolsót letölteni, ezek tartalmazzák visszamenőlegesen is a javításokat.

Aktuális karbantartási csomagok Solid Edge ST7-hez:
Aktuális karbantartási csomagok Solid Edge ST6-hoz:


További karbantartási csomagok is itt érhetőek el:http://support.eplm.hu/solidedge/downloads/default.aspx

Edgecam:

Az Edgecam 2015 R1 szoftvercsomaghoz megjelent a kettes számú javítócsomag! A szoftver megfelelő működése érdekében kérjük, telepítse azt fel mielőbb. A javítócsomagot letöltheti az Enterprise Group support oldaláról, melyet az alábbi linken keresztül ér el:

Edgecam 2015 R1 SU2 javítócsomag:


Ugyanezen a linken megtalálhatók a 2014 R1 és R2 szoftver javítócsomagjai is.

ORSZÁGOS SOLID
EDGE ÉS EDGECAM
VERSENY 2015

Az Enterprise Group PLM üzletága és az NCT Akadémia által közösen megrendezett, nagy hagyományokkal rendelkező Országos Solid Edge és Edgecam versenyre közel 50 nevezés érkezett összesen 15 középiskolából. A döntőbe előselejtezőt követően meghívásos alapon jutottak be a legjobb pályamunkát beküldő diákok: a Solid Edge versenyre 25 diák 11 iskolából, az Edgecam versenyre pedig a 8 legjobb pályamunkát beküldő diák, 6 iskolából.

A döntőben minden versenyző ugyanazt az összetett, ipari példákon alapuló Solid Edge, illetve Edgecam feladatsort kapta, amelyben különböző nehézségű elméleti kérdések és gyakorlati feladatok egyaránt voltak, Solid Edge ST7 és Edgecam 2015 R1 szoftverek használatára építve. A feladatsorok egy-egy plusz feladatot is tartalmaztak, amelyeknek megoldásával a lelkes versenyzők plusz pontokat szerezhettek, és kiélhették kreativitásukat.

A mezőny mindkét versenyen nagyon erős és kiegyenlített volt, amit a végeredmény is tükrözött.

Az Edgecam versenyen minden versenyző elérte a megszerezhető pontok 70%-át, a legnagyobb pontkülönbség 36 pont volt az összesen megszerezhető 200-ból. A diákok és a felkészítő tanárok is kitettek magukért, hogy megmutassák, iskolájukban magas szinten oktatják az Edgecamet. A harmadik helyen Szabó Levente (Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola) végzett, a második legjobb eredményt ugyanebből az iskolából Nagy Gábor érte el; a legkiemelkedőbb eredményt és ezzel az első helyezést pedig Horánszky András szerezte meg, a Computer School Szakképző Iskola képviseletében.

A Solid Edge verseny döntőjében szintén nagyon jó eredmé-
nyek születtek, sok diák megközelítette a maximális pontszám 70%-át, ami a kiegészítő feladat népszerűségének is köszönhető. Kiss Zoltán, a Szegedi Ipari Szakképző és Általá-
nos Iskola Déri Miksa Tagintézményének tanulója a harmadik helyezettnek járó oklevelet és a hozzá tartozó nyereményt vehette át. Második helyen végzett Juhász Áron (Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont), két ponttal megelőzve versenyzőtársát. A legjobb eredményt Solid Edge kategóriában – nagyszerű teljesítménnyel – Hecskó Ákos érte el, ezzel öregbítve iskolája, a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont hírnevét. A Solid Edge kategóriában különdíjat is hirdettek, amelyet a beküldött pályamunkák

és a döntőben való részvétel alapján ítéltek oda az erre legérdemesebbnek tartott diáknak. Az idei évben ezt az elismerést a kiemelkedő pályamunkát beküldő és a versenyen a dobogóról épphogy lemaradó Lázár Alex (Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium) kapta.

A díjazottakon kívül minden résztvevő és felkészítő tanár, kísérő egyedi, a verseny idejére összeállított emlékcsomagot kapott, amelyhez ez úton is köszönjük az Iscar Hungary Kft. és az NCT Ipari Elektronikai Kft. hozzájárulását!

Forrás: cnc.hu

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=WgEmqa1O_WQ

Külön köszönet és elismerés illeti a felkészítő tanárokat, akik lelkiismeretes munkával, motivációval, támogatással segítették diákjaikat a nagyszerű eredmények elérésében. Találkozzunk 2016-ban!
TUDÁSBÁZIS, ÖNKÉPZÉS

SOLID EDGE

Tulajdonság szöveg

JELENSÉG: Szöveges tulajdonságok kiolvasása
rajzkörnyezetben a modellből.

MEGOLDÁS:
https://www.youtube.com/watch?v=a0AkUDmmBVw

VÉGKÖVETKEZTETÉS: A bemutatott lehetőségek
ismeretében egyszerűen felgyorsítható a rajzkészítés.

SOLID EDGE

Excel és a változótábla

JELENSÉG: Hogyan lehet Microsoft Excelből vezérelt méreteket létrehozni a Solid Edge-ben?

MEGOLDÁS:
https://www.youtube.com/watch?v=1tlu_SxIc-g

VÉGKÖVETKEZTETÉS: Bonyolult számítást igénylő módszereknél, illetve különböző Excel nyújtotta lehetőségeknél nagyon jól használható a videóban bemutatott módszer.

EDGECAM

Nagyoló esztergálás hullámmintával

JELENSÉG: Az Edgecam 2015 R1-es verziójában megjelent az esztergálási környezetben a Nagyoló esztergálás hullámmintával stratégia a sikeres maró hullámminta-technológiára alapozva.

MEGOLDÁS:
https://www.youtube.com/watch?v=HLsTg2AscM0

VÉGKÖVETKEZTETÉS: Ezzel a stratégiával hatékony nagyoló szerszámpályák hozhatóak létre, melyek állandó szerszámterhelést, szerszáméltartam-növekedést, illetve nagyobb előtolási sebességet és ezáltal nagyobb termelékenységet biztosítanak.

EDGECAM

Felületkezelés, felületmanipuláció

JELENSÉG: Előfordulhatnak olyan megmunkálandó darabok, amelyeknek a felületfolytonosságát megtöri pl. egy furat vagy egy zseb. Ezeket sok esetben célszerű lenne úgy megmunkálni, mintha a felület folytonos lenne.


MEGOLDÁS:
https://www.youtube.com/watch?v=euVB4M5IHhU


VÉGKÖVETKEZTETÉS: Ennek a jelenségnek az egyik megoldása lehet az, hogy az eredeti átvett felületet „befoltozzuk”, átszerkesztjük, és úgy számoltatjuk ki az Edgecammel a szerszámpályát.

PDF letöltése