Olvassa el az ICT Magazin legfrissebb számát!

Miért vannak elmaradva a tűzfalak
és az IPS-ek a DDoS elleni védelemben?

Új, vezetéknélküli Unify
készülék az Enterprise
Group kínálatában
Világszínvonalú
mentésirányítási rendszer
Magyarországon
Kiváló magyar munka
a Mercedes-Benznél

Kéthavonta megjelenő ingyenes magazin 2015/2. szám

Kiadja az Enterprise Group ICT üzletága

Tartalom

4
Képlet
Miért vannak elmaradva a tűzfalak és az IPS-ek a DDoS elleni védelemben?
A tűzfalak, az IPS (Intrusion Prevention System) megoldások és a webalapú határvédelmi rendszerek elengedhetetlen elemei a megbízható biztonsági stratégiának, ám nem arra tervezték őket, hogy elhárítsák a mai modern DDoS támadásokat.
3
Kitekintő
A 21. századra jelentősen átalakult az emberek élete: a technológia nagy hatással van mindennapjainkra. Vajon milyen hosszú távú hatásai lesznek ennek?
6
Kitekintő
ICT technológiák a fenntarthatóság jegyében Hogyan folytatható a nagy iramú gazdasági és társadalmi fejlődés úgy, hogy közben a fenn- tarthatóságra is nagy hangsúly kerül? Lehetséges, hogy az infokommunikációs technológiák jelentik a megoldást?
7
Behálózva
Világszínvonalú mentésirányítási rendszer Magyarországon
Az Országos Mentőszolgálat új mentésirányítási rendszere az Enterprise Group tervezésében másfél év alatt, 120 szakember közel 300 ezer munkaórájával jött létre. Tekintse meg az országos hatáskörű projekt bemutató videóját!
8
Képlet
Miért fontos a tűzfal mögötti adatvédelem?
Ha manapság a hálózatbiztonságról beszélünk egy IT vezetővel, gyakran tapasztalhatjuk, hogy csak a tűzfallal és a hálózati megosztások jelszavazásával már megoldottnak tekintik a biztonsági kérdéseket. Sajnos azonban ez nem elég.
9
Képlet
OPENSTAGE 15 promóció szeptember végéig
OpenStage 15 készülékeink most kihagyhatatlan kedvezménnyel rendelhetőek szeptember végéig! ismerje meg a promócióban szereplő megoldásokat!
10
Kitekintő
7 csapat, 5 és fél órás küzdelem, 57 kg hal – ezzel a mérleggel zárult az Enterprise Group horgászversenye
Az Enterprise Group és a Palo Alto Networks egy barátságos hangulatú horgászversenyre invitálta partnereit, ahol a hangsúly a kikapcsolódáson volt.
12
Kitekintő
Együtt az iroda falain kívül is: az Enterprise Group és a Palo Alto Networks közös gokartversenye
Az együttgondolkodás csakis úgy működhet tökéletesen, ha jól ismerjük egymást – az irodai környezetben és azon kívül egyaránt. Éppen ezért úgy döntöttünk, a Palo Alto Networksszel közösen szervezünk egy igazán izgalmas rendezvényt: így született meg a gokartverseny ötlete.
14
Képlet
Új, vezetéknélküli Unify készülék az Enterprise Group kínálatában
Az Enterprise Group portfóliója egy új Unify készülékkel egészült ki: az OpenScape DECT S5 professzionális minőségével és magas szintű funkcionalitásával járul hozzá a vállalat hatékony működéséhez.
15
Behálózva
Kiváló magyar munka a Mercedes-Benznél
A Mercedes-Benz megkeresésére az Enterprise Group ICT üzletágának szakemberi végezték el a vállalat magyarországi telephelyének telefonalközponti fejlesztését.

Olyan lesz a jövő, mint
amilyen a ma iskolája

(Szent-Györgyi Albert)

Századunk gazdaságában, társadalmában, munkaerőpiacán a tények memorizálásának, egyszerű eljárások implementálásának már kevesebb szerep jut – ezek feladatát átveszik a különböző technológiai eszközök –, a hangsúly a fexibilitáson, a komplex problémamegoldó- képességen, a hatékony kommunikációs képességen és információkezelésen, a csoportmunkára való alkalmasságon, a kreatív és produktív technológia- használaton van.
A 21. századra az élet egészét körülvevő és állandóan elérhető technológia jelentős mértékben megváltoztatta az emberek életét: azt, ahogy dolgozunk, kommunikálunk, ügyeket intézünk, problémákat oldunk meg és ismereteket szerzünk. Megváltoztatta az emberek szokásait, szórakozását, kapcsolattartási és vásárlási módjait, az információlétrehozás módját és mindezzel összefüggően a munka természetét.

A technológia jelentős mértékben átalakította a társadalmi tőkét. Jelenlétét társadalmi szinten befogadóvá teszi az, hogy közösen szerkesztünk, készítünk, és egymás között megosztunk médiatartalmakat (például: blogolás, podcasting, Wikipedia, Flickr, YouTube), ismerősökkel és barátokkal erre alkalmas oldalakon vesszük fel és tartjuk a kapcsolatot (Facebook, LinkedIn, Skype), továbbá használata nélkülözhetetlen a munkaerőpiacon. Mindezek következtében átalakult az értékesnek számító tudás, illetve a képességek, a kompetenciák.

A társadalmat tekintve az Y-generációt nevezik a digitális nemzedék első úttörőinek, akik magánéletében

nap mint nap jelen van az internet. A Z-generáció már maga az „IT-generáció”, amely tagjai beleszülettek a digitális környezetbe, társadalmi kapcsolataikat egy időben élik meg a valós és a virtuális világban, lépést tartanak az IKT változásaival, azonnal elsajátítva azt.

Az új generációk képviselőinek már természetes a folyamatos kommunikáció és online jelenlét, valamint a mobil munkavégzés és az együttműködést támogató alkalmazások. Így jól láthatóvá vált, hogy a vállalkozásoknak milyen irányba kell tovább haladniuk, hogy elérhessék céljaikat. A siker és hatékonyság titka az innovatív technológiákban rejlik.

Miért vannak elmaradva
a tűzfalak és az IPS-ek
a DDoS elleni védelemben?

Sulák Zsolt

Kiemelt ügyfélmenedzser

Az IT biztonsági csoportok többsége még mindig a hagyomá- nyos hálózatbiztonsági védelmi eszközökre, azon belül is a tűz- falakra, az IPS (Intrusion Prevention System) megoldásokra és a webalapú határvédelmi rendszerekre (WAF) támaszkodik, hogy megvédje hálózatát a különböző fenyegetések ellen – ide értve az elosztott túlterheléses (DDoS) támadásokat is. Habár ezen eszközök elengedhetetlen elemei a megbízható biztonsági stra- tégiának, nem arra tervezték őket, hogy elhárítsák a mai mo- dern DDoS támadásokat.

Az IPS-ek feladata például mind- össze annyi, hogy blokkolják az adatlopás céljából indult betörési kísérleteket, a tűzfalak pedig azért szükségesek, hogy a szabályrend- szer alapján megakadályozzák a jogosulatlan felhasználók hozzáfé- rését a belső adatokhoz és szolgál- tatásokhoz. Annak ellenére, hogy ezek kritikus biztonsági eszközök, mégsem elegendőek arra, hogy el- oszlassák a DDoS támadások okozta aggodalmakat, illetve nem képesek

biztosítani a hálózat rendelkezésre állását sem.

Mivel a tűzfalak és IPS eszközök álla- potvizsgáló, egymás után csatlakozta- tott soros megoldások, ezért sérülé- kenyebbek, valamint gyakran válnak a DDoS támadások közvetlen célpont- jává. Alapvetően nyomon kell követ- ni az összes távoli kapcsolat minden egyes csomagját, és ezeknek az infor- mációknak az összefésülésével válnak megtalálhatóvá a támadások.

A hagyományos védelmi eszközöket és berendezéseket nem úgy tervezték, hogy azok a DDoS támadások ellen is felvehessék a harcot.

A tűzfalaknak – különösképpen az újabb applikációs megoldásoknak – minden csatlakozást követniük kell ahhoz, hogy megértsék az összefüggést a beérkező csomagok között, míg az IPS rendszereknek proaktívan kell közbelépniük és megállítaniuk a behatolási kísérleteket. Ez utóbbi szignatúra elemzések, állapotvizsgálatú protokoll analízisek és egyéb kimutatási módszerek alapján történik, ezen kívül előfordulhat az is, hogy az IPS eszközöknek egyre nagyobb állapottáblákat kell kezelniük, miközben a támadók egyre erősebb DDoS támadást hajtanak végre.

A tűzfalak és IPS-ek megsebezhetőek akár egy mérsékeltebb DDoS támadással is, mely nyitva tartja az állapottáblát sorozatos HTTP kérésekkel, így túlterheli a köztes IPS rendszert.

ARBOR Networks: kibővített tűzfal és IPS eszközök célirányzott DDoS védelemmel

A Pravail Availability Protection System (Pravail APS) kizárólag a DDoS támadások elleni fenyegetettség megállítására fókuszál. Segítséget nyújt abban, hogy más CPE alapú biztonsági eszközök

csak a saját fő funkcióikra összpontosíthassanak. Egy sockstress támadás esetén a Pravail APS megakadályozza, hogy a tűzfalat túlterheljék, emellett arra is lehetőséget ad, hogy a tűzfal a fő feladataira, a policyk kezelésére és a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására fókuszáljon.

A Pravail APS-t egyaránt bevethetik adatközpontok szolgáltatói és nagyvállalati ügyfelek is a tűzfal és az IPS eszközök előtt, hogy megállítsák az alkalmazásszintű támadásokat, illetve megszakítsák a botnet kommunikációkat.

A PrAVAIL APS HASzNáLATáVAL
A VáLLALKOzáSOK:

 • Kulcsra kész, azonnali megoldást kaphatnak a külső támadások ellen.
 • Blokkolhatják a modern, alkalmazásszintű DDoS támadásokat, mielőtt a hálózat összeomlana.
 • Megállíthatják a botnetek DDoS támadásait, kihasználva az Arbor Active Threat Level Analysis System (ATLAS®) valós idejű security intelligenciáját.
 • Megelőzhetik a DDoS támadásokat „Cloud Signaling” összefogással.
ICT technológiák
a fenntarthatóság jegyében
Hogyan folytatható a gyors gazdasági és társadalmi fejlődés úgy, hogy közben a fenntarthatóságra is nagy hangsúly kerül? Lehetséges, hogy az infokommunikációs technológiák jelentik a megoldást?

A Földön 2050-ben előreláthatólag 9 milliárd fő felé kerül az emberek száma, és az emberiség mintegy 70 százaléka városokban él majd – ezt vetítik előre az ENSZ előrejelzései. Jelenleg ez az arány még 50 százalék körül mozog, ám ez is éppen elegendő ahhoz, hogy veszélyt jelentsen a bolygóra. Ugyanis az urbanizációhoz köthető a világ szén-dioxid kibocsátásának a 70 százaléka.

A gazdasági és társadalmi fejlődés mellett egy másik terület is rohamos fejlődésnek indult: az informatikai és kommunikációs (ICT) technológiák térhódítása vitathatatlan. Nem mehetünk el szó nélkül továbbá az Internet of Things jelenség mellett sem, 2020-ban a becslések szerint akár 50 milliárd eszköz, érzékelő és tárgy csatlakozhat az ipari internethez.

Hálózatra kapcsolódott világ
Egy olyan világ kapujában állunk, ahol minden olyan dolog, amely ki tudja használni az internet nyújtotta előnyöket, rákapcsolódik majd a hálózatra. Emiatt azt várják az ICT technológiáktól, hogy azok befolyásolhatják és jó irányba terelhetik a gazdasági és társadalmi fejlődést.

A SMARTer2020 felmérése például arra mutatott rá, hogy hétszer akkora mértékben csökkenthetné a széndioxid-kibocsátást az ICT technológiák megfelelő alkalmazása a gazdaság hat szektorában, mint amekkora mértékben növelnék ezek a megoldások az egyes szektorok környezetre gyakorolt hatását.

Mobilitás és rugalmasság
Az ICT lebontja a falakat az intézmények és az emberek között, emiatt a vállalatok környezete is átalakul majd. Az együttműködés, az információmegosztás és kapcsolattartás új formái – mint például a felhőalapú szolgáltatások, a nyitott vállalati platformok vagy a mobil kommunikáció – már elkezdte átformálni a hagyományos vállalati szerkezetet, és egyre több helyen részesítik előnyben a rugalmas, irodától és fizikai környezettől független munkavégzést. Így a cégeknek nagyobb hozzáférése lesz az emberi erőforrásokhoz, míg kevesebb pénzügyi és természeti erőforrást kell felhasználniuk. A hálózatba kötött társadalomban monitorozhatóvá és elemezhetővé válnak a folyamatok, így az erőforrások hatékonyabban és okosabban oszthatók szét.

Tekintse meg
az országos hatáskörű projekt
bemutató videóját az Enterprise
Group Youtube csatornáján!
Az új rendszer az Enterprise Group tervezésében másfél év alatt, 120 szakember közel 300 ezer munkaórájával jött létre.
Győrfi Pál,
Országos
Mentőszolgálat
szóvivő

2014-től egy olyan modern és jóval hatékonyabban működő mentésirányítási rendszer szolgálja ki az ellátásra szorulókat hazánkban, mely nem csupán a prehospitális sürgősségi ellátás minőségét javítja jelentősen, hanem a helytől és időtől független, magas szakmai színvonalon nyújtott szolgáltatásokon keresztül az esélyegyenlőséget is biztosítja az ellátásra szoruló állampolgárok számára .

Miért fontos a tűzfal
mögötti adatvédelem?

Ha manapság a hálózat-biztonságról beszélünk egy IT vezetővel, gyakran tapasztalhatjuk, hogy csak a tűzfallal és a háló- zati megosztások jelsza- vazásával már megoldott- nak tekinti a biztonsági kérdéseket. Sajnos azonban ez nem elég.

Egy rosszindulatú, belsős kolléga ugyanis bármikor ellophatja az adatainkat, illetve hozzáférhet a jelszavainkhoz. Hogy is működik ez a valóságban?

Léteznek olyan Linux disztribúciók, melyek több száz támadási/ tesztelési alkalmazást tartalmaznak (https://kali.org). Ezekkel úgy lehet megtámadni a hálózaton található eszközöket szinte észrevétlenül, hogy a felhasználók csak 1 másodperces kimaradásokat látnak, és kisebb-nagyobb lassulást tapasztalnak. Miután megtörtént a támadás, a „hacker” kolléga úgy távozhat céges file-okkal

és jelszavakkal, hogy ezt senki nem vette észre. Amennyiben a telefonos rendszerbe is sikerül betörnie, akkor pedig lehallgathatja a főnökei telefonbeszélgetéseit.

Hogyan védekezhetünk a belső támadások ellen?

 • Szegmentált, tűzfalakkal leválasztott hálózatok kialakításával
 • Switcheken az összes biztonsági beállítás bekapcsolásával
 • SIEM logelemzők használatával
 • 802.1x implementálásával

Milyen gyártókat ajánlunk a hálózat védelmére?

 • Extreme Networks switchek, NetSight menedzsment
 • Palo Alto Networks tűzfalak, endpoint-security megoldások
 • CISCO switchek, NGN tűzfalak
 • Fortinet tűzfalak, logelemzők
Kalmár István
ICT technológiai szakértő

OPEN STAGE

promóció

15

openstage 15 telefonkészülék
 • Minden környezetben tökéletes megoldást nyújt, így például irodában vagy call centerben is rendkívül jól használható modell.
 • A felhasználóbarát és egyszerű használatot nyolc előre programozott, illetve nyolc programozható funkciógomb garantálja, a teljes duplex kihangosító és a fejhallgató-csatlakozó pedig gondoskodik a különösen kényelmes kezelésről.
 • A lapszintű készülékek széles körben alkalmazható intuitív és interaktív felhasználói felületekkel.
OpenStage 15 készülékeink most kihagyhatatlan kedvezménnyel rendelhetőek szeptember végéig!
(A készülékek világos és sötét színben is elérhetőek.)
csatlakozási lehetőségek
openstage bővítőmodul
openstage 15 készülékhez
 • 12 szabadon programozható gomb LED-es kijelzővel (2 szinten, azaz 24 funkcióval). Világos vagy sötét színben is elérhető.
7 csapat, 5 és fél órás küzdelem
57 kg
hal
Ezzel a mérleggel zárult
az Enterprise Group horgászversenye
Az Enterprise Group már a kezdetektől nagyon fontosnak tartotta – és nincs ez másképp ma sem – a személyes kapcsolatokat, illetve azok ápolását. Ez a filozófia végigkísérte az elmúlt éveket, és a visszajelzések is mutatják, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy a partnerekkel, ügyfelekkel és munkatársakkal az iroda falain túl egy kötetlenebb program keretében is találkozzunk.

2015. április 25-én a Palo Alto partnerünkkel közösen horgászversenyt szerveztünk, melynek a Péteri-tó adott otthont. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így a küzdelem reggelén agárdi, aranyéremre jelölt szívmelegítővel, frissen sült hurkával és kolbásszal vártuk a hét nevezett csapat tagjait.

A kora reggeli finomságok kellőképpen megalapozták a verseny hangulatát, az energiára pedig kiváltkép-

A megmérettetés végére az Enterprise Group főző csapata bográcsos ínyencségeket készített: csülkös bableves és marhapörkölt várta a kifáradt versenyzőket. Bízunk benne, hogy jövőre még több horgászt láthatunk vendégül, találkozzunk egy év múlva!

pen szükségük volt a résztvevőknek, hiszen 5 és fél órán keresztül folyt a horgászat, aminek 57 kg kifogott hal volt az eredménye.

Lássuk, hogyan teljesítettek a csapatok,
és hogyan alakult az egyéni sorrend!

Csapatverseny eredménye:

I. MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
II. UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
III. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
IV. Renault Hungária Kft.
V. Enterprise Group
VI. ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Kft.
VII. Invitel Távközlési Zrt.

Az aranyérmes csapat már az első órában két óriási pontyot fogott, ez pedig hatalmas előnyhöz juttatta őket, melyet a verseny végéig meg is tartottak. A többi csapat horgászai is nagyon jól teljesítettek, törpeharcsák, pontyok és kárászok sorra akadtak a horogra.

Egyéni verseny eredménye:

I. helyezett

Sápi Attila, MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. – Fogás: 20,6 kg

II. helyezett

Zab Tibor, MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. – Fogás: 6 kg

III. helyezett

Lengyel Lajos, SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. – Fogás: 5,1 kg

Együtt az iroda falain kívül is:
az Enterprise Group és a Palo Alto
Networks közös gokartversenye

Az Enterprise Group számos sikeres projektet valósított meg az előző évben, mely sikerek egyik mozgatórugója a megfelelő együttgondolkodás volt. S mind tudjuk: az együttműködés csakis úgy működhet tökéletesen, ha jól ismerjük egymást az irodai környezetben és azon kívül egyaránt. Éppen ezért úgy döntöttünk, a Palo Alto Networksszel közösen szervezünk egy igazán izgalmas rendezvényt: így született meg a gokartverseny ötlete.

A rendezvény szakmai része ezután véget is ért, és következhetett a kötetlen szórakozás: a gokartozás! Az elért köridő-eredményeket a pályánál számítógépes időméréssel követték, így a a verseny végén – a 8 perces futamokról – mindenki névre szóló futamlapot kaphatott. A versenyzők lelkesedésének meg is lett az eredménye, nagyon szép futamidők születtek.

A gokartverseny márciusban került megrendezésre az ország legmodernebb, elsőrangú gokartpályáján, a SilverKart Gokart- és Rendezvényközpontban. Az eseményen „összekötöttük a kellemeset a hasznossal”, és a vendégek érkezésük után egy félórás szakmai előadást hallgathattak meg az újgenerációs tűzfalak szülőatyjától: a Palo Alto újdonságokról jutottak információkhoz annak érdekében, hogy igazán napra készek lehessenek a tűzfalrendszerek témakörében.

Az ünnepélyes eredményhirdetést követően a dobogó egyes fokait a következő versenyzők foglalhatták el büszkén:

I. helyezett
Jagicza Gábor
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
II. helyezett
Szigeti Dániel
BM Országos Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
III. helyezett
Kiss Zoltán
Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrészkereskedelmi Zrt.

Ismét egy remek hangulatú rendezvényt tudhattunk magunkénak – reméljük, találkozunk a következő élménydús eseményen is!

Új, vezetéknélküli Unify készülék
az Enterprise Group kínálatában

Az Enterprise Group ICT üzletága széles portfólióját kínálja azoknak a telekommunikációs megoldásoknak, melyek maximális mértékig támogatják a vállalatok mindennapi működését. A termékkör egyik jelentős szeletét képviselik a Unify vezetéknélküli készülékei, melyekkel a cégek belső és külső kommunikációja egyszerre válik gyorsabbá, intuitívabbá és egységesebbé.

A Unify Communications Kft. 80 országban tölt be vezető szerepet az üzleti kommunikációs megoldások piacán. Az elmúlt évtizedben bekövetkezett technológiai változásokhoz igazodva a Unify egy új felhasználói élményt nyújt ügyfeleinek, kommunikációs rendszereiket pedig az üzleti folyamatokra hangolják, ezzel lehetőséget teremtve az egyre inkább mobillá váló munkatársaknak a hatékonyabb együttműködésére, ami támogatja a közös erőfeszítéseket, javítja a folyamatokat és végső soron jobb üzleti teljesítményhez vezet.

Az Enterprise Group portfóliója egy új Unify készülékkel egészült ki: az OpenScape DECT S5 professzionális minőségével és magas szintű funkcionalitásával járul hozzá a vállalat hatékony működéséhez. A februárban debütált innovációt könnyű kezelhetőség, sokszínű funkcionalitás, személyre szabható szolgáltatások és innovatív technológia jellemzi, és minden eddiginél több újdonságot sorakoztat fel: az 1,8 hüvelykes TFT kijelzőt ezüst előlap keretezi, mely a készüléknek még elegánsabb megjelenést ad. A beszélgetés minőségét a beépített hangjavító rendszer

teszi még tökéletesebbé, így zajos vagy esetleg túl visszhangos környezetben is tökéletes információátadást biztosít. A készülék kompatibilis a HiPath 4000, Open Scape 4000, HiPath 3000, Open Scape Business és a HiPath Position System rendszerekkel.
Az OpenScape DECT 5S mellett az Enterprise Group által forgalmazott Unify megoldások között megtalálható még az OpenStage SL4 Professional kisméretű, könnyű DECT készülék, mely ideális választás azoknak a munkatársaknak, akik ritkán tartózkodnak irodájukban. A DECT család további tagja az OpenStage M3, mely ipari környezetben teszi lehetővé a mobil kommunikációt.
A vezeték nélküli kommunikáció számos előnyt kínál – mint például a hordozhatóság és a flexibilitás, a fokozott hatékonyság és az alacsonyabb költségek –, ezért egyre népszerűbbek a vállalati kommunikációban is.

Kiváló magyar munka
a Mercedes-Benznél

A Mercedes-Benz megkeresésére az Enterprise Group ICT üzletágának szakemberei végezték el a vállalat magyarországi telephelyének telefonalközponti fejlesztését.

A projekt keretében a Kárpát utcai központban lévő Siemens Hipath 3800 – új nevén az OpenScape Business X8 – típusú alközpontot bővítették, továbbá alkalmassá tették arra, hogy a Mercedes-Benz anyavállalat belső hálózatát használva indíthassanak és fogadhassanak hívásokat. A DAIMLER specifikáció részletes áttanulmányozása után a rendszerek összekapcsolására és összeprogramozására, valamint a működés tesztelésére február 5-én került sor.

A Mercedes-Benz Hungária Kft. OpenScape Business X8 telefonközpontja több mint 100 IP telefon felhasználót szolgál ki, és több S2 PRI trönk vonallal csatlakozik

a „külvilág” felé. Az alapfunkciókon kívül többek között (a két – részben elkülönülő – szervezeti egység miatt) a forgalmi szétválasztás szolgáltatás, a főnök-titkári, valamint a kaputelefon és kapunyitó opciók is beállításra kerültek. Az OpenScape Business X8 egyesíti a KKV megoldások legjobb tulajdonságait: egységes platformot használ, rugalmasan bővíthető, fejlett UC szolgáltatásokkal, valamint széles készülékválasztékkal bír.

Ez az összekapcsolódás a világ összes Mercedes-Benz központjában megtörtént, a német IT szakemberek külön kiemelték a magyar csapat szakértő munkáját és hozzáértését.

PDF letöltése