consulting üzletág

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázati területek

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázati területek

Megoldáscsomagunkban integráltan, minden területre tapasztalt szakértők bevonásával nyújtunk komplex támogatást a tervezésre, bevezetésre valamint a bevezetés utáni támogatásra. A rendszerek megfelelnek a mindenkor hatályos, Magyarországon érvényes törvényi kötelezettségeknek.

 

Az egyes területek funkciói egyedileg vagy együttesen is megvalósíthatóak. Szolgáltatásainkat az alábbiakban a pályázatrendszer szempontjait figyelembe véve foglaltuk össze. Amennyiben vállalkozása igényei alapján ennél részletesebb tájékoztatást kér vagy további kérdésekben is megoldást vár állunk szíves rendelkezésére.

 

Regisztráljon ingyenes bemutató üzleti reggelinkre!

 

 

Kérheti egyénre szabott személyes, vagy telefonos konzultációnkat is, itt!

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

   

  Az SAP SD moduljában (Sales and Distribution – Értékesítés) biztosítjuk az értékesítési tevékenységek teljes körét. Emeli az értékesítési hatékonyságot és segíti az ügyfelek elégedettségének növekedését. A modul funkciói könnyítik a vevői megrendelések rögzítését, nyomon követését, az előzőleg beírt bizonylati adatok a folyamat során rendelkezésre állnak, támogatják az értékesítési munkát. Ellenőrizhetőek a fizetési határidők és feltételek, beépítetten rendelkezésre áll a kedvezményrendszerek kezelése.

   

  Alapfunkció az értékesítési törzsadatok, mint a vevői adatok, szerződések, termékek alapvető tulajdonságai és az árazás beállítása. A vevői adatok lekérdezhetőek, kampányba rendezhetőek. Automatizált a kiszállítás és a számlázás feldolgozása. A SAP SD Modul támogatja az ügyfélszolgálatot, az eladásokat, az elektronikus adatcserét, a szállítmányozást és a fuvarozást. Közvetlen kapcsolatban áll a könyveléssel, így a tranzakciók azonnal és automatikusan könyvelődnek.

   

 2. Gyártási terület;

   

  Az SAP PP modulja (Production Planning – Termeléstervezés) a termelés tervezését és a termelési folyamatokat támogatja, optimalizálja az ráfordításokat és az erőforrásokat, csökkenti az átfutási időt, alacsonyan tartja a készletszinteket. A rendszer figyeli a készletszinteket, mozgásuk alapján gyártási rendelést ad fel. Segíti a megrendelések összeállítását, a termékmegrendelést, a sorozatgyártást és a berendezések adatainak az összegyűjtését. Biztosítja az eladások, a törzsadatok, a hulladék, selejt lekérdezését, a kapacitásszükséglet és az alapanyag szükséglet tervezését. A hatékonyságot tovább növeli, hogy közvetlenül kapcsolódik az értékesítéshez és az anyaggazdálkodáshoz, kezeli az alapanyagokat, szükség esetén a sarzs és gyártási számok kiosztását.

   

 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

   

  Az SAP HR-PD modulja a személyzetfejlesztési, oktatásszervezési, javadalmazási, valamint a munkavállalókkal összefüggő tervezési tevékenységeket tartalmazza. Segíti és automatizálja a humánpolitikai munkatársak feladatait, támogatásával a munkaerő ráfordítás optimalizálható, és a cég működési hatékonysága növelhető. Részei az alábbi fő funkcionalitások: szervezetmenedzsment, személyzetfejlesztés, javadalmazásmenedzsment, pályázókezelés, rendezvénymenedzsment.

   

  Az SAP HR-PA modulja biztosítja a munkavállalók személyügyi adatainak egységes nyilvántartását, munkaidő és távollét adatainak karbantartását, bér- TB számfejtését. Segítségével az egyes dolgozók szerződési, munkaköri adatai, cafeteria-elemei nyilvántarthatóak, az arra jogosult személyek által folyamatosan nyomon követhetőek.

   

 4. Kontrolling és döntéstámogatás;

   

  1. Az SAP CO (Controlling – Kontrolling) legfontosabb feladata a gazdasági és stratégiai döntések meghozatalának támogatása, a költségek irányítása és a jövedelmezőség elemzése. Információival segíti vállalkozása működési hatékonyságát, funkciói automatizálják és optimalizálják a cégvezetés és a kontrolling munkatársak munkaerő ráfordításait.

    

   A belső számviteli igényeknek - főként a tulajdonosi igényeknek - megfelelő formában a kontrolling modul gyűjti össze SAP-én belül az adatokat. Magában foglalja az általános költség- kontrollingot, a termékköltség-kontrollingot, illetve az eredmény számítást, teljesítménymérő mutatószámokon, riportokon keresztül. Szerepe a vállalaton belül az összes folyamat koordinációja, felügyelete és optimalizálása.

    

  2. Vezetői információs rendszerek - SAP BI Adattárház, adat vizualizáció, adatelemzés

    

   A belső folyamatok kialakítása, az ezeket leképező vállalatirányítási rendszerük létrehozása után a cégek többsége hozzáfog vállalkozása egységes és átfogó információs rendszerének kialakításához. Amennyiben anélkül kívánja kiszolgálni a vezetői és elemzői igényeket, hogy lecserélné jelen vállalatirányítási rendszerét, meglévő SAP vagy nem SAP rendszeréhez keres korszerű adatelemzési technológiát az SAP Business Objects - Üzleti Intelligencia megoldások által biztosított intelligens üzleti funkciók bevezetését javasoljuk. Segítségével a felhasználók hatékony és megbízható adatokon alapuló döntéseket tudnak hozni a jól összeállított adatoknak és elemzéseknek köszönhetően.

    

   A vezető elemzőktől az alkalmi üzleti felhasználókig mindenki hozzáférhet a számára szükséges információkhoz, és ehhez csak minimális mértékben kell igénybe venni az informatikai erőforrásokat és a fejlesztőket.

    

   Ezek a hatékony megoldások lehetővé teszik, hogy a vállalat összes –arra feljogosított- felhasználója elérje, formázza, elemezze, böngéssze és megossza az információkat a teljes szervezettel.

    

 5. Beszerzési, logisztikai terület;

   

  Az SAP MM (Materials Management – Anyaggazdálkodás) támogatja az anyagbeszerzéssel, rendelésekkel, anyagkezeléssel és számlaellenőrzéssel kapcsolatos minden tevékenységet. Cikktörzs kezelése lehetővé teszi a vállalkozás igényei szerinti csoportosítást, szükség szerint a sarzs kezelést. Segíti a szállítókkal való kapcsolattartást, a készletezést, a leltározást, a raktározás tervezését, a külső szolgáltatások kezelését és az anyagbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatalát, ezzel optimalizálja a munkaerő ráfordítást, előre definiált folyamatok segítségével automatizálja a munkavégzést, hozzájárul a cég működési hatékonyság növekedéséhez. A cikktörzsek értékbeli és volumen szerinti nyilvántartása optimalizálja a raktárkészlet kezelését. Ellenőrizhető a szállítási feltételek, a rendelési mennyiség teljesítése.

   

  Automatikusan rögzíti a bevételezést, frissíti a raktári készleteket, kezeli a visszáruzást és elvégzi a könyvelést. A logisztikai lánc követése (rendelés-szállítás-számlázás) sztenderd rendszerfunkció.

   

 6. Táv- és csoportmunka támogatás;

   

  Az SAP Business All-in-One ERP szoftver megoldás egy átfogó és rugalmas üzleti irányítási szoftver, amibe az adott iparágak legjobb tapasztalatait előre beépítették. A megoldás komplexen, a cég minden területét tudja segíteni, egyetlen, előre konfigurált megoldás segítségével pénzügy, munkaerő menedzsment, leltározás, gyártás, logisztika, termékfejlesztésen keresztül az ügyfélkapcsolatok, értékesítés és marketing terültekig.

   

  Az SAP egységes ügyviteli és vállalati információs rendszere minden modulja támogatja a táv és csoportmunkát. A rendszer elérhetősége térben és időben nem korlátozott, az SAP GUI autentikáció biztosítja a biztonságos távoli kapcsolatot. A keretrendszeren belül elérhető a levelezés. Leveleit, számláit, megrendeléseit a megfelelő tranzakció iktatásával mentheti, így dokumentumai elektronikusan is bármikor előkereshetőek. Az SAP az ügyféllel közösen előre meghatározott folyamat szerint végzi a bizonykezelést, ezáltal feladatainak státuszát folyamatosan követni tudja.

   

 7. Pénzügyi, számviteli terület;

   

  Az SAP FI (Financial Accounting – Pénzügy / Számvitel) felelős a külső számviteli igények kiszolgálásáért, a pénzügyek és a könyvelések menedzseléséért, a pénzügyi és számviteli információk kezeléséért. Az aktuális pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően folyamatosan követi a pénzügyi és üzemgazdasági eredményességet, megfelel a beszámoló készítés előírásainak. Valós képet mutat a szállítói kötelezettségekről és vevői követelésekről, követi a likviditási helyzetet. Biztosítja a tárgyi eszközök kezelését és azok értékelését. Segíti a főkönyvi könyvelést és támogatja a pénzügyi folyamatokat.

   

  Az SAP üzemgazdasági moduljai kapcsolatban vannak a pénzügyi alkalmazásokkal és automatikusan adatokat szolgáltatnak neki. Valós időben bevételi és kiadási kimutatásokat készít, segítve ezzel a rendszer átláthatóságát és a döntéshozatalt. A számviteli-, társasági-, adótörvényeknek megfelelő formában gyűjti össze a gazdasági események adatait. Részei: főkönyvi könyvelés, vevői és szállítói könyvelés, eszközkönyvelés, pénztár, bank, a törvény szerinti konszolidáció és a speciális statisztikai számítások. A külföldi pénznemek és a többnyelvű menühasználatnak köszönhetően a nemzetközi igényeket is ki tudja elégíteni.

   

  A folyamatok szakszerű felépítése jelentős manuális munkaerő ráfordítást takarít meg. Széleskörű lekérdezési lehetőségeivel cége működése átláthatóbbá válik, növekszik a működési hatékonysága.

   

 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház);

   

  Internetes értékesítés és webáruház kiépítésében jártas szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást. A megoldás komplexen, mégis igény szerint kialakítva támogatja az interneten keresztül indítható értékesítési folyamatot: részletes információt ad a termékről és/vagy szolgáltatásról, lehetőséget biztosít egyszerre több termék értékesítésére (kosár funkció) és azok mozgatására.

   

  Képes többféle szállítás és fizetési mód kiszolgálására. A szállítást megelőzően ellenőrzi a készletszintet. Versenyképes, modern felülettel és funkciókkal (internetes ügyfélszolgálat) növeli az ügyfél elégedettséget.

   

 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

   

  Internetes megjelenésben, céges portálok kialakításában jártas szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást. A versenyképesség biztosításához ma már elengedhetetlen a cég arculát és küldetését tükröző, vásárlói körét termékeivel és szolgáltatásaival megszólító weblap illetve ezek csoportja a vállalati portál. Megoldásunk testre szabhatóan és egyben teljes egészében tartalmazza cége, termékei és szolgáltatásai adatait, feltöltheti a kapcsolódó dokumentumait. Munkatársai folyamatosan, aktualitásokkal frissíthetik a weboldalak tartalmait, jogosultságuktól függően.

   

 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

   

  Munkafolyamat-irányítás (workflow megoldások) kialakításakor cégre szabott megoldást kínálunk. A munkafolyamat-irányítási technológia kialakítása során felmérjük a folyamataihoz legcélszerűbb megoldást, ami lehet akár SAP alapú vagy partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálható egyéb megoldás is. Mindkét megoldásunk támogatja a szabályrendszerhez kötött vezetői irányítást, lehetővé teszi a többlépcsős munkafolyamatok támogatását. Kezeli a szerepeket és csoportokat, előre definiált módon, struktúrában kezeli a jogosultságokat és tartalomvédelmet.

   

 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

   

  Elektronikus iratkezelési megoldások implementálásában tapasztalt szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és ERP rendszerekhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást. A rendszer átfogóan alkalmas cége összes iratának homogén nyilvántartására és kezelésére: érkezés, iktatás és nyomon követés. Az elektronikus tartalmak valamint a papír alapú dokumentumok digitális feldolgozásával egyfajta tudásbázis áll cége rendelkezésére. A funkciók között megtalálható az egyes ügyek szignálása, értesítések küldése, továbbítása, felhasználói jogosultság függően.

   

 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

   

  Tudásmenedzsment megoldások implementálásában tapasztalt szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és ERP rendszerekhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást. Segítségével a cégen belüli tudást egy strukturált keretrendszerbe építve segítik a hatékonyság növelést és a munkatársak dokumentum megosztásait, keresését és megjegyzések hozzáfűzését, a felhasználó jogosultságainak függvényében.

   

További, személyre szabott bemutatóval szívesen állunk rendelkezésére.
Regisztráljon ingyenes bemutató üzleti reggelinkre!

 

 

Kérheti egyénre szabott személyes, vagy telefonos konzultációnkat is, itt!

 

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

   

  Adott funkcionális terület mobil technológiát használó megoldásának kialakítását az adott funkcionális terület határozza meg, ami így lehet akár SAP alapú vagy partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálható megoldás is.

   

 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

   

  Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) megoldások implementálásában tapasztalt szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és más ERP rendszerhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást.

   

 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

   

  Az RFID technológiát használó megoldás kialakításakor – az előzetes igényfelmérés alapján -, lehetőség van SAP alapú már meglévő fejlesztésünk használatára vagy partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálható megoldás alkalmazására.

   

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

   

  Online elektronikus fizetési megoldások implementálásában tapasztalt szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást.

   

 2. Szolgáltatásmenedzsment;

   

  Szolgáltatásmenedzsment, ügyfélszolgálati megoldások implementálásában tapasztalt szakember gárdánk partner cégünk segítségével SAP-hoz és egyéb ERP rendszerhez integrálhatóan nyújt teljes körű megoldást.

   

Szeretné a bevezetés költségeit csökkenteni? Érdekli a pályázat és annak feltételrendszere?
Regisztráljon ingyenes bemutató üzleti reggelinkre!

 

 

Kérheti egyénre szabott személyes, vagy telefonos konzultációnkat is, itt!

 

A bevezetés kiemelkedő, igen fontos szakasza az igények felmérése, a jelenlegi üzleti folyamatokat, alkalmazott szoftvereket és hardver megoldásokat tartalmazó helyzetfelmérés, valamint az üzleti célok együttes - ügyfél igényeknek megfelelő, közös nyelven történő - meghatározása. Az így feltérképezett üzleti folyamatok könnyen rendszerbe építhetőek és egyben egy biztonságosan, időben bevezethető koncepció- és ütemterv alapját is megadják. A felmérés teljes díját elengedjük Önnek, amennyiben a megvalósítást tőlünk rendeli meg.

 

Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!

Időpont foglalás

Köszönjük az érdeklődést. Kérjük, töltse ki az űrlapot.

Úr Hölgy

* kötelező mezők

Időpont foglalás

Köszönjük az érdeklődést. Kérjük, töltse ki az űrlapot, hogy a rendszer bemutatás időpontját egyeztessük szakembereinkkel.

Úr Hölgy

* kötelező mezők